Kategorie
Kategorie Výrobci
Novinky e-mailem
CYKLOŠVEC s.r.o. (https://www.cyklosvec.cz/)

Reklamace

Reklamace

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží nakupovaného v internetovém obchodě cyklosvec.cz

Reklamace se vyřizují na adrese prodávajícího:

CYKLOŠVEC s.r.o. Písek 
U Hřebčince 2509
tel.: 382 206 440

obchod@cyklosvec.cz

Podmínky reklamace

1. Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta, která může být prodávajícím prodloužena
2. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které souvisí s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi.
3. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů písemně (e-mailem) informovat prodávájícího. V        písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné rozdíly v množství či druhu, případné vady zboží, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují.
4. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
6. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka v co nejkratší době od obdržení reklamace, o postupu vyřízení.
7. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 7 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou na jeho uvedený email, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
8. Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne uplatnění reklamace,pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Veškeré náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese v případě neuznané reklamace zákazník.

9. Ke zboží přiložte vyplněný reklamační list CYKLOŠVEC, který najdete ZDE.

10. V případě vrácení nebo výměny zboží použijete tento formulář.


Závěrečná ustanovení

  • Tento reklamační řád nabývá účinnost 1.8. 2013. 
  • Ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti při vyřizování reklamací a záruce zboží.
  • Změny reklamačního řádu vyhrazeny.
Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s. mapa stránek prohlášení o přístupnosti klasická verze mobilní verze